Thanh niên tình nguyện phối hợp với Đoàn xã Đồng Sơn và thôn Tân Ốc 2, ra quân nạo vét kênh mương nội đồng

Thanh niên tình nguyện phối hợp với Đoàn xã Đồng Sơn và thôn Tân Ốc 2, ra quân nạo vét kênh mương nội đồng

- Thực hiện Chiến dịch thanh niên tình nguyện mùa hè xanh năm 2022 kéo dào 18 ngày của Đoàn thanh niên Trường học viện Nông nghiệp Việt Nam tình nguyện tại xã Đồng Sơn. Sáng ngày 17/7/2022 Đoàn thanh niên tình nguyện Trường học viện Nông nghiệp Việt Nam tiếp tục phối hợp với Đoàn xã Đồng Sơn và thôn Tân Ốc 2 tổ chức ra quân nạo vét, tu bổ tuyến kênh mương nội đồng cánh Đồng Mùng ở thôn Tân Ốc 2, xã Đồng Sơn dài 2,5 km.

 

Một số hình ảnh tại buổi ra quân tình nguyện

Hơn 50 đoàn viên, thanh niên tập trung khơi thông 2,5 km tuyến kênh mương phục vụ tưới tiêu cho cánh đồng mùng thôn Tân Ốc 2 đảm bảo kịp thời mùa vụ. Qua đó, khắc phục tình trạng ngập úng, bảo đảm an toàn các vùng canh tác.

Nguồn thông tin từ thôn Tân Ốc 2

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 22