Tổ chức bộ máy UBND xã Đồng Sơn

- Đồng chí: Bùi Vĩnh Dương

- Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ xã Đồng Sơn
- Năm sinh: 1985
- Điện thoại: 02.033.508.999
- Email: buivinhduong@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Nguyễn Huy Hải
- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đồng Sơn
- Năm sinh: 1976
- Điện thoại: 0866499268
- Email: nguyenhuyhai@quangninh.gov.vn
 
 
- Đồng chí: Lý Sinh Quý
- Chức vụ: Phó Bí thư TT Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đồng Sơn
- Năm sinh: 1983
- Điện thoại: 0332.187.488
- Email: lysinhquy@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Linh Du Thành
- Chức vụ: Đảng uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND xã 
Đồng Sơn
- Năm sinh: 1978
- Điện thoại: 0396.787.978
- Email: linhduthanh@quangninh.gov.vn
 
 
- Đồng chí: Linh Du Ngân
- Chức vụ: Đảng uỷ viên, Phó chủ tịch UBND xã 
Đồng Sơn
- Năm sinh: 1984
- Điện thoại: 0386.084.666
- Email: linhdungan@quangninh.gov.vn.
 
- Đồng chí: Trần Cảnh Dương
- Chức vụ: Phó chủ tịch UBND xã 
Đồng Sơn
- Năm sinh: 1981
- Điện thoại: 0972296233
- Email: trancanhduong@quangninh.gov.vn.
 
 
- Đồng chí: Lý Văn Hồng
- Chức vụ: Công Chức Chỉ huy trưởng BCH QS xã 
Đồng Sơn
- Năm sinh: 1979
- Điện thoại: 0337087835
- Email: lyvanhong@quangninh.gov.vn

 - Đồng chí: Bàn Văn Hưng
- Chức vụ: Công chức Văn Phòng - Thống Kê xã 
Đồng Sơn
- Năm sinh: 1980
- Điện thoại: 
- Email: banvanhung@quangninh.gov.vn

- Đồng chí: Liêu Văn Trì
- Chức vụ: Công chức Văn Phòng - Thống Kê xã 
Đồng Sơn
- Năm sinh: 1985
- Điện thoại: 0975695239
- Email: lieuvantri@quangninh.gov.vn

- Đồng chí: Đặng Thị Mai
- Chức vụ: Công chức Tư Pháp- Hộ tịch xã 
Đồng Sơn
- Năm sinh: 1969
- Điện thoại: 0869127669
- Email: dangthimai@quangninh.gov.vn

- Đồng chí: Đặng Hữu Tề
- Chức vụ: Công chức Văn hóa - Xã hội xã 
Đồng Sơn
- Năm sinh: 1989
- Điện thoại: 0325968622
- Email: danghuute@quangninh.gov.vn

- Đồng chí: Hoàng Anh Đức
- Chức vụ: Công chức Điạ Chính xây dựng Nông nghiệp& Môi trường xã Đồng Sơn

- Năm sinh: 1984
- Điện thoại: 0988158898
- Email: hoànganhduc@quangninh.gov.vn

- Đồng chí: Bàn Văn Ngân
- Chức vụ: Công chức Địa Chính xây dựng Nông nghiệp& Môi trường xã 
Đồng Sơn
- Năm sinh: 1985
- Điện thoại: 0328158558
- Email: banvanngan@quangninh.gov.vn

- Đồng chí: Mông Thị Giang
- Chức vụ: Công chức Tài Chính-Kế toán xã 
Đồng Sơn
- Năm sinh: 1986
- Điện thoại: 
- Email: mongthigiang@quangninh.gov.vn

- Đồng chí: Bàn Ban Ngân
- Chức vụ: Chủ tịch UB MTTQ xã 
Đồng Sơn
- Năm sinh: 1968
- Điện thoại: 0969772058
- Email: banbanngan@quangninh.gov.vn

 Đồng chí: Đặng Đức Hưng
- Chức vụ: Chủ tịch Hội Nông dân xã 
Đồng Sơn
- Năm sinh: 1972
- Điện thoại: 0345939666
- Email: danguchung@quangninh.gov.vn

 Đồng chí: Lý Xuân Hưng
- Chức vụ: Chủ tịch Hội CCB, kiêm Chủ tịch Hội người cao tuổi xã 
Đồng Sơn
- Năm sinh: 1954
- Điện thoại: 0975219838
- Email: lyxuanhung@quangninh.gov.vn

 Đồng chí: Bàn Thị Miên
- Chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN  xã 
Đồng Sơn
- Năm sinh: 1988
- Điện thoại: 
- Email: banthimien@quangninh.gov.vn

 Đồng chí: Đặng Tằng Dương
- Chức vụ: Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã 
Đồng Sơn
- Năm sinh: 1989
- Điện thoại: 0987032046
- Email: dangtangduong@quangninh.gov.vn

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 75