UBND xã Đồng Sơn đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức bầu cử trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022 – 2025 trên địa bàn xã vào Chủ nhật, ngày 05/6/2022.

Thực hiện Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 18/3/2022 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc triển khai thực hiện công tác bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2022-2025, UBND xã Đồng Sơn đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức bầu cử trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022 – 2025 trên địa bàn xã vào Chủ nhật, ngày 05/6/2022.

Cuộc bầu cử trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022 – 2025 có ý nghĩa hết sức đặc biệt. và được xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng trong năm 2022. Đây vừa là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nhằm tiếp tục phát huy hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân trong việc trực tiếp bầu chọn người có đủ tư cách, đạo đức phẩm chất, có ý thức trách nhiệm, có tâm huyết đại diện ý chí, nguyện vọng của nhân dân, điều hành thực hiện nhiệm vụ của cộng đồng dân cư thôn và nhiệm vụ cấp trên giao, góp phần quan trọng trong việc củng cố chính quyền cơ sở vững mạnh.

Niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử và  tiểu sử tóm tắt người ứng cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 – 2025 tại khu vực bỏ phiếu

Công tác chuẩn bị nhân sự ứng cử trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022-2025 được Thường trực Đảng ủy, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đặc biệt quan tâm. Trên cơ sở kết quả hiệp thương nhân sự tại Hội nghị Ban công tác của từng thôn, Ban Công tác Mặt trận thôn đã lập danh sách chính thức những người tham gia ứng cử trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022-2025; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã tổng hợp, trình Ban Thường vụ Đảng ủy có văn bản thống nhất tiêu chuẩn nhân sự ứng cử. Ban công tác Mặt trận thôn đã lập danh sách chính thức những người ứng cử trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đồng thời, đề nghị người ứng cử viết tiểu sử tóm tắt và niêm yết tại khu vực bỏ phiếu từ ngày 20/5/2022.

Để cuộc bầu cử đảm bảo đúng quy định, an toàn, tiết kiệm và thực sự trở thành ngày hội của nhân dân trên địa bàn xã. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy xã, ngay từ những ngày đầu triển khai kế hoạch chuẩn bị công tác bầu cử trưởng thôn, UBND xã đã nghiêm túc tuân thủ quy trình các bước theo đúng lộ trình, theo hướng dẫn của cấp có thẩm quyền. Cụ thể, UBND xã Đồng Sơn ban hành Quyết định số 141/QĐ-UBND về việc công bố ngày bầu cử trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022 – 2025 trên địa bàn xã Đồng Sơn. Theo đó, ngày bầu cử trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022 – 2025 trên địa bàn xã là vào Chủ nhật, ngày 05/6/2022. UBND xã Đồng Sơn đã ban hành 04 Quyết định về việc thành lập các Tổ bầu cử tại 04 thôn gồm: Tân Ốc 1, Tân Ốc 2, Phủ Liễn, Khe Càn. Trong đó, mỗi Tổ gồm có từ 05 - 07 thành viên (Tổ trưởng là Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn).

(Niêm yết danh sách cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn tham gia bỏ phiếu bầu cử trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022 – 2025 tại các khu vực bỏ phiếu)

Ngày 10/5/2022, UBND xã đã ban hành Quyết định số 140/QĐ-UBND quyết định thành phần cử tri tham gia bầu cử trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022-2025 trên địa bàn xã là cử tri đại diện hộ gia đình trên địa bàn toàn xã (thường trú và tạm trú từ đủ 6 tháng trở lên). Đồng thời, giao Tổ trưởng các Tổ bầu cử chịu trách nhiệm niêm yết công khai tại địa điểm bầu cử. Về hình thức bầu cử, trên cơ sở tổng hợp ý kiến thống nhất của cử tri toàn xã về hình thức bầu cử trưởng thôn tại các Hội nghị cử tri, UBND xã đã ban hành thông báo hình thức bầu cử trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022-2025 trên địa bàn xã là hình thức “bỏ phiếu kín”, thực hiện từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút Chủ nhật, ngày 05/6/2022 tại 4 khu vực bỏ phiếu của 4 thôn. Các Quyết định được công bố rộng rãi đến toàn thể cử tri trên địa bàn xã thông qua hình thức tuyên truyền bằng loa tuyên truyền di động và công bố trên cổng thông tin điện tử xã Đồng Sơn – chuyên mục tuyên truyền bầu cử trưởng thôn (dongson.halongcity.gov.vn).  UBND xã đã chỉ đạo các Tổ bầu cử tổ chức rà soát và tổng hợp danh sách cử tri đại diện hộ gia đình trên địa bàn thôn (gồm thường trú và tạm trú từ đủ 6 tháng trở lên), lập và niêm yết danh sách cử tri theo biểu mẫu số 03 kèm theo Hướng của Sở Nội vụ tỉnh. Danh sách cử tri được đóng dấu của UBND xã và tổ chức niêm yết tại khu vực bỏ phiếu bầu cử của từng thôn vào ngày 15/5/2022.

UBND xã cũng đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022 – 2025 gồm: Tổ trưởng và thư ký các Tổ bầu cử, Thành viên được UBND xã trưng dụng tham gia Tổ hỗ trợ bầu cử tại các thôn trên địa bàn xã. Qua Hội nghị tập huấn, các đại biểu đã nắm vững các nghiệp vụ công tác bầu cử như: trang trí, bố trí tại khu vực bầu cử; sử dụng các biểu mẫu biên bản, công tác kiểm phiếu, công tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch Covid-19 tại điểm bầu cử,... và một số nội dung khác có liên quan. UBND xã đã tổ chức tuyên truyền công tác bầu cử trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022 – 2025 bằng nhiều hình thức khác nhau, nhằm chuyển tải đầy đủ thông tin về cuộc bầu cử trưởng thôn đến toàn thể cử tri được biết, tích cực hăng hái tham gia bầu cử. Từ ngày 15/5/2022. Ngoài ra, UBND xã đã tạo chuyên trang tuyên truyền bầu cử trưởng thôn trên Cổng thông tin điện tử xã (dongson.halongcicy.gov.vn), cập nhật, công bố toàn bộ những nội dung, các hướng dẫn, văn bản của UBND xã về công tác bầu cử trưởng thôn mà theo quy định của pháp luật cử tri phải được biết. Qua đó, tạo niềm tin đến cử tri trên toàn xã về cuộc bầu cử trưởng thôn với tinh thần dân chủ, sáng suốt lựa chọn cho thôn mình những đại biểu ưu tú, đủ tiêu chuẩn, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Hữu Tề

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 18