XÃ ĐỒNG SƠN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ Tuyên truyền, hướng dẫn thủ tục, hồ sơ thực hiện phương án hỗ trợ phát triển rừng trồng gỗ lớn, cây bản địa theo NQ 337/NQ-HĐND tỉnh Quảng Ninh.

XÃ ĐỒNG SƠN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

Tuyên truyền, hướng dẫn thủ tục, hồ sơ thực hiện phương án hỗ trợ phát triển rừng trồng gỗ lớn, cây bản địa theo NQ 337/NQ-HĐND tỉnh Quảng Ninh.

Chiều ngày 19/9/2023 Tại hội trường Đảng ủy – HĐND-UBND xã Đồng Sơn. UBND xã Đồng Sơn tổ chức Hội nghị Tuyên truyền, hướng dẫn thủ tục, hồ sơ thực hiện phương án hỗ trợ phát triển rừng trồng gỗ lớn, cây bản địa theo NQ 337/NQ-HĐND tỉnh Quảng Ninh cho các hộ gia đình đăng ký thực hiện. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Linh Du Ngân, Phó Chủ tịch UBND xã, cùng các đồng chí cán bộ chuyên môn, Bàn Văn Ngân, Công chức Địa chính – Xây dựng Nông nghiệp và Môi trường, đồng chí Mông Thị Giang, Công chức Tài chính – Kế toán xã cùng các hộ gia đình đăng ký tham gia trồng rừng, gỗ lớn cây bản địa theo Nghị quyết 337/NQ-HĐND.

Đ/c Linh Du Ngân Phó CHủ tịch UBND xã phát biểu

Đ/c Mông Thị Giang, Công chức Tài chính Kế toán xã tuyên truyền về nghị quyết 337/NQ-HĐNDhướng dẫn thủ tục, hồ sơ thực hiện phương án hỗ trợ phát triển rừng trồng gỗ lớn, cây bản địa tại hội nghị

Quang cảnh Hội Nghị

Hội nghị đã được nghe cán bộ chuyên môn của UBND xã Đồng Sơn tuyên truyền về nghị quyết 337/NQ-HĐND ngày 24/3/2021 của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định một số chính sách đặc thù để khuyển khích phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, hướng dẫn liên ngành số 3516/HĐ-LN ngày 06/8/2021 về việc triển khai thực hiện chính sách đặc thù để khuyến khích phát triển lân nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo Nghị quyết 337/2021/NQ-HĐND ngày 24/3/2021 của HĐND tỉnh Quảng Ninh và một số văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND xã như: văn bản số 255/UBND ngày 28/6/2023 về việc hướng dẫn thủ tục, hồ sơ thực hiện phương án hỗ trợ phát triển rừng trồng gỗ lớn, cây bản địa....

 

Tác giả: Hữu Tề

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 1432