Xã Đồng Sơn tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến ý nghĩa Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Xã Đồng Sơn tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến ý nghĩa Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Sáng 08/11/2022, UBND Xã Đồng Sơn tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn xã.

Thời gian qua, việc triển khai Luật PBGDPL và đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022” trên địa bàn xã đã đạt được những kết quả hết sức tích cực, không chỉ góp phần đưa pháp luật đến gần hơn với người dân, mà còn tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, gắn kết giữa xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật với nâng cao hiệu quả hoạt động tổ chức thi hành pháp luật, tăng cường pháp chế XHCN, xây dựng Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Qua đó, đảm bảo công bằng xã hội, góp phần thực hiện tốt mục tiêu xây dựng Xã Đồng Sơn giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Quang cảnh Hội Nghị

Việc tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11) được tổ chức định kỳ hằng năm đã từng bước trở thành đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng, mang lại những kết quả thiết thực trong việc lan tỏa rộng khắp tinh thần "thượng tôn pháp luật", được cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân nhiệt tình tham gia, hưởng ứng.  

Thực hiện có hiệu quả Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022”, chất lượng của đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở được nâng lên đáng kể, góp phần đem lại hiệu quả cho công tác hòa giải ở cộng đồng dân cư, đảm bảo giữ vững ổn định an ninh trật tự, chính trị để phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Tính đến nay, toàn xã có 14 tuyên truyền viên pháp luật; có 4 tổ hòa giải với 29 hòa giải viên trong đó 23 hòa giải viên là nam và 06 hòa giải viên là nữ. Từ năm 2019 đến nay, các tổ đã thực hiện hòa giải 07 vụ việc, với tỷ lệ hòa giải thành đạt 97,5%. Thông qua việc thực hiện Đề án đã góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở để giải quyết kịp thời, hiệu quả các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở; giảm số vụ việc phải đưa ra Tòa án và các cơ quan nhà nước giải quyết; tiết kiệm thời gian, chi phí của xã hội và của Nhà nước.

Thời gian tới, để phát huy tốt hơn nữa hiệu quả công tác PBGDPL trên địa bàn xã cần tiếp tục tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của PBGDPL, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền PBGDPL theo hướng đa dạng, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả; nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL; tăng cường hơn nữa công tác giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, PBGDPL. Cần quan tâm, bố trí nguồn kinh phí đảm bảo cho công tác PBGDPL; tiếp tục kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở; phát huy vai trò trách nhiệm của Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, tổ chức liên quan.

TT- VH xã Đồng Sơn

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 75